top of page

SMO PRVI ACT CENTER V SLOVENIJI!

ACT Center je namenjen razvoju subjekta (posamezniki in organizacije) proti usmerjenemu, smiselnemu in polnemu življenju v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podpiramo posameznikov razcvet do boljšega psihološkega stanja in jim pomagamo na poti razvoja zavedanja, razumevanja in odnosa do sebe ter okoliščin v katerih živijo. Pri iskanju rešitev se osredotočamo na vzroke, da se težave dolgoročno ne bi več ponavljaje.

ZAKAJ?

NAMEN IN POSLANSTVO

 • ZA POSAMEZNIKE: Pomagati ljudem pri obvladovanju stresa in težkih situacija na delovnem mestu ali v zasebnem življenju, da bi živeli mirno, smiselno, polno ter srečno življenje in ga delili z drugimi.

 • ZA ORGANIZACIJE: Prispevati organizacijam pri prizadevanjih za družbeno in okoljsko odgovornost in predvsem pri razvoju pozitivne in prožne organizacijske kulture z varnimi, zdravimi ter podpornimi delovnimi okolji.

 

NAŠE VREDNOTE: dobro počutje, učinkovitost, altruizem, integriteta, zaupanje, fleksibilnost in razvoj, odgovornost, strokovnost, spoštljivost, inovativnost & kreativnost, kooperativnost, zdravje in sočutje;

 

Kot svetilnik osvetljujemo vaše trenutne okoliščine, izzive, priložnosti, potenciale, prednosti, vrednote in tudi katere so vaša tveganja, grožnje, pasti/nevarnosti ter šibkosti/ranljivosti. ACT Center posameznikom, vodjem in zaposlenim pomaga razviti prednosti, znanje in spretnosti/veščine za učinkovito soočanje z zahtevnimi situacijami ter težavnimi odnosi in razmerji. Prizadevamo si za spodbujanje boljšega življenja, zmanjšanje trpljenja in pomoč pri uresničevanju človeškega potenciala.

O ACT Center - SCETILNIK1 rumena.jpg

Zelo pomembno je komu zaupate, da vam svetuje in pomaga pri pomembnih odločitvah. V ACT Centru je visoka stopnja zaupanja in partnersko vzajemno sodelovanje naša prioriteta, predani smo strokovnosti in zagotavljanju čim večjih koristi za kliente za področja, ki jih obvladamo. Naši pristopi in gradiva temeljijo na najnovejši vedenjski in organizacijski znanosti, raziskave kažejo na velike razvojne napredke pri klientih. Utemeljitelj ACT-a dr. Steven C. Hayes je celo eden najbolj citiranih psihologov. Klienti so z našimi storitvami zadovoljni zato, ker vidimo smisel, način življenja in poslanstvo v tem kar delamo.

KAJ?

Skrbimo za vaš razvoj psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, da bi se dobro počutili in bili učinkoviti doma in na delovnem mestu. Osredotočeni smo na to, v čemer smo najboljši!

 

Smo strokovnjaki na področju treningov/coachingov psihološke fleksibilnosti za posameznike in organizacije v smeri dobrega počutja in hkratni učinkovitosti. Specializirani smo za obvladovanje endogenih tveganj povezanih z organizacijsko kulturo (klimo). Organizacijam nudimo tudi svetovalne storitve strateškega upravljanja v smeri okoljske in družbene odgovornosti.

 

Naš CILJ je zagotoviti, da psihološka fleksibilnost, psihična/organizacijska prožnosti in čuječnost pomagajo posameznikom in organizacijam pri izboljšanju njihove uspešnosti in dobrega počutja. Prizadevamo si zmanjšati  pojavnost duševnih motenj, kot so pretiran stres, anksioznosti in depresije kot oblike epidemije v 21. stoletju.

 

Pri svojem delu uporabljamo le globalno najkoristnejše, najsodobnejše in znanstveno podprte pristope kot so ACT, transdisciplinarnost, čuječnost, pozitivna psihologija, transdisciplinarni trajnostni razvoj, dialektična vedenjska terapija idr. Rešitve ACT Centra so holistične, trajnostne in enostavne za uporabo.

o ACT Center.png

Nabor storitev je relativno širok, saj zajema področja psihologije, ekonomije, osebnostnega  razvoja, in tudi področje trajnostnega razvoja (družbena in okoljska odgovornost). Vse storitve izhajajo iz skupnih pristopov (ACT, čuječnost, transdisciplinarnost, pozitivna psihologija). Prav v tem pogledu je ACT Center unikat v slovenskem in širšem prostoru. ACT in pozitivna psihologija temeljita na najsodobnejših raziskavah človeškega vedenja.

KAKO?

Večina storitev se opravlja na sedežu ACT Centra v mirnem in prijetnem prostoru. Skupinska srečanja (delavnice, skupinski treningi, izobraževanja) se lahko izvajajo tudi pri vas v organizaciji ali v drugih prostorih.

 

Vse storitve se lahko izvajajo:

 • V prostorih ACT Centra

 • On-line storitve:

  • uporaba najsodobnejše in preizkušene spletne platforme (za računalnike in mobilne telefone) namenjene coachingu z varnim šifriranjem (end-to-end encryption)

  • ZOOM, Skype srečanja

  • webinarji

 • Kombinirano: fizično + on-line

 

Naše storitve temeljijo na pristopu BPN – business process networking – ker nas v ACT Centru ni veliko zaposlenih smo predvsem iz tega razloga »omreženi« med svetovno uveljavljene strokovnjake, uglede psihologe, raziskovalce in ACT trenerje/coache. Njihova znanja in gradiva uporabljamo za najsodobnejše, znanstveno utemeljene in preizkušene »IN VIVO« storitve. Ker smo relativno majhna organizacija, smo toliko bolj sposobni zagotavljati personaliziran/unikaten pristop in se osredotočiti na potrebe in želje posameznika/organizacije.

 

Storitve nudimo v slovenske, angleškem in srbohrvaškem jeziku.

Unikatnost ACT Centra

• Personaliziran pristop: Center vam nudimo »butičen« način dela, ki ga druga večja tovrstna podjetja ne ponujajo. Pri obravnavi klientov/strank zagotavljamo personaliziran in unikaten pristop prilagojen vašim potrebam in željam. • Transdisciplinarnost: preplet področij psihologije, ekonomije, osebnostnega razvoja, in tudi področja trajnostnega razvoja (družbena in okoljska odgovornost). Vse storitve izhajajo iz skupnih pristopov (ACT, čuječnost, transdisciplinarnost, pozitivna psihologija). • »IN VIVO« pristop: Izhajamo iz vaših potreb in ciljev in ne iz rigoroznih, ozkih protokolov; smo fleksibilni in prilagodljivi; sledimo »najboljšim praksam«, ki se nenehno razvijajo v skladu z najnovejšimi raziskavami. Merimo rezultate in dosledno ocenjujemo rezultate naših storitev, da zagotovimo našim strankam najboljše možne rešitve. • Visoka strokovnost: »omreženi« smo med svetovno uveljavljene šole, strokovnjake, ugledne psihologe in raziskovalce, coache in njihovo znanje in gradiva uporabljamo za najsodobnejše, znanstveno utemeljene in preizkušene storitve • Znanja in izkušnje smo si pridobilo prek različnih šol in svetovno priznanih strokovnjakov kot so dr. Steven C. Hayes, dr. Russ Harris, dr. Natasha Lazareski, Jon Kabat-Zinn, dr. Hugo Alberts, idr. Uporabljamo znanstveno utemeljena in preizkušena gradiva, ki so jih razvili ugledni strokovnjaki. Storitve za podjetja (coaching/treningi/consulting) nadgrajujemo z MBA znanjem in izkušnjami ustanovitelja ACT Centra na področju trajnostnega razvoja, vodenja in strateškega upravljanja. • Uporaba najsodobnejše globalno preizkušene spletne platforme za trening/coaching psihološke fleksibilnosti in čuječnosti. • Model »Jadrnice«: temelji na znanstvenih raziskavah človeškega vedenja in je enostaven za razumevanje, inovativen, navdihujoč in predvsem praktičen in enostaven za uporabo.

O ACT Centru

Na vrh

mag. Janez Cerar

ustanovitelj ACT Centra

ACT LOGO.jpg
DSC_0112obdelano1_edited_edited.png

Brez sprejemanja in odrekanja temu, kjer smo sedaj, ne moremo priti drugam.

mag. Janez Cerar

Janez je ustanovitelj in vodja ACT Centra, magister znanosti (MBA program), ACT trener psihološke fleksibilnosti & čuječnosti, poslovni & vodstveni trener, utemeljitelj transdisciplinarnega trajnostnega razvoja in svetovalec na področju družbene in okoljske odgovornosti. Kljub temu, da je po formalni izobrazbi ekonomist je znanstvene okvire tega poklica že zelo kmalu presegel v smeri razvoja subjekta, transdisciplinarnosti, duhovnosti ter družbene in okoljske odgovornosti. Prednost daje divergentnemu načinu razmišljanja, pri čemer ne izključuje konvergentnega mišljenja. Še posebej se zanima za razvoj sklopa veščin v okviru psihološke fleksibilnosti in prožnosti ter tako pomaga mnogim pri razvoju njihovih prednosti, še posebej, ko so soočeni s težkimi situacijami. ACT Center je plod njegovega vseživljenjskega prizadevanja za dobro počutje, trajnostni razvoj, učinkovitost v smeri smiselnega, polnega ter srečnega življenja. V življenju si je zastavljal vprašanja, ki so ga vodila do izkušenj in spoznanj na področju vedenjske znanosti, razvoja vodstvenih veščin, dobrega počutja in učinkovitosti doma in na delovnem mestu. Vrednote: kreativnost, altruizem, skupnost, pravičnost in poštenost, družina, svoboda, zdravje, pomagati in prispevati drugim, osebnostni razvoj in iskanje smisla, modrost; Po gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, saj je bil prepričan, da je mogoče družbene odnose in razmerja zelo dobro razumeti in spoznati skozi poslovno-ekonomske dejavnike. V času študija je veliko potoval (2001: International Work Experience USA: delo v New Yorku – ZDA; 2003: trimesečno potovanje po Indiji – obiskovanje ašramov, svetih mest in gurujev, spoznavanje vzhodnih religij in filozofij – budizem, zen, hinduizem, sikhizem, džainizem, idr). Diplomiral je iz »Ekonomskih vidikov komplementarne in alternativne medicine v Sloveniji«, študij pa nadaljeval na MBA programu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv »magister znanosti«. Magistriral je iz »Transdisciplinarnega trajnostnega razvoja« in tako postal utemeljitelj tega družbeno-razvojnega koncepta, ki temelji na razvoju človeške zavesti v povezavi z varstvom okolja. Sodeloval je s častnim profesorjem dr. Nicolescu Basarab-om (utemeljitelj transdisciplinarnosti) in za magistrsko delo prejel priznanje Združenih narodov. Magistrska naloga je mnogokrat citirana v znanstvenih publikacijah najprestižnejših založnikov kot so Springer, Spears Media Press, John Wiley & Sons, Inderscience Publishers idr. Odmeven je bil tudi članek, ki je sledil magistrskemu delu. Po študiju se je zaposlil kot raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, nato se je zaposlil v zasebnem sektorju in za tem še v državni upravi. V slovenski državni upravi in deloma tudi poslovnem prostoru je bil presenečen nad razširjenostjo neustvarjalne in negativne delovne klime in uporabo neučinkovitih stilov/pristopov vodenja - pasivno vodenje z izogibanjem vključenosti v procese in ne-prevzemanje odgovornosti za slabe rezultate; stalno gašenje požarov in le iskanje napak in pomanjkljivosti pri podrejenih, ipd.. Najbolj pa so ga presenetili slabi odnosi in razmerja na delovnem mestu. Želel si je, da bi bilo organizacijsko vodenje in načini delovanja v organizacijah vsaj v določeni meri v skladu z določili ustanovne listine o transdisciplinarnosti. Na delovnem mestu je čutil, da njegov trud nima smisla in pravega namena, kar je močno vplivalo na njegovo raven vitalnosti. Razkorak med stvarnostjo in željami so ga spravile v anksioznost, zato se je odločil, da razkorak zmanjša s ponujenimi storitvami v sklopu ACT Centra. Znanstveni članek iz revije Ecological Economics z naslovom »Overcoming societal addictions: What can we learn from individual therapies?« je postal mejnik v njegovi karieri. Spoznal je, da je trajnostni razvoj neločljivo povezan z obravnavo posameznikov na individualni ravni, saj so ukrepi na globalni, državni in organizacijski ravni bolj ali manj neučinkoviti in v skladu le z ozkimi interesi. Poleg tega je bil v preteklih delovnih razmerjih soočen s težkimi situacijami na delovnem mestu kot so mobing, nezakonita veriženja pogodbo za določen čas, delo v organizaciji z izjemno negativno organizacijsko klimo, nepotizem, negativna selekcija, neprimerna organizacija in stalno gašenje požarov, neprimerni in nekompetentni stili vodenja, slabi odnosi in razmerja na delovnem mestu, ipd. Vse to ga je spodbudilo, da začne aktivno prispevati boljšim delovnim razmeram, dobremu počutju in hkrati učinkovitosti v organizacijah. Skozi življenje je iskal in tudi razvijal metode in pristope, ki bi ljudem pomagali izboljšati notranje stanje in bi prispevali učinkovitemu vedenju v smeri polnega, smiselnega in srečnega življenja. Leta 2016 je odkril pristop ACT in bil tako prevzet, da je znanstveno utemeljen pristop zelo podoben njegovemu zamišljenemu modelu, da je kmalu začel z intenzivnim vlaganjem v izobraževanja in izpolnjevanja na področju ACT psihoterapije/coachinga/treninga na individualni in organizacijski ravni. Na začetku se je izobraževal pri dr. Russ Harris-u in dr. Natashi Lazareski, ki sta direktorja avstralskega podjetja PSYFLEX PTY LTD in že leta 2019 s tem podjetjem podpisal pogodbo o sodelovanju. Nadaljeval je izobraževanja pri utemeljitelju ACT-a dr. Steven C. Hayes-u, nato pa še pri psihologu iz Maastrichta dr. Hugo Albertsu. MBSR program je zaključil pri Dave Potter-ju iz ZDA. Proučil je več kot 50 tujih knjig na temo ACT-a, čuječnosti, coachinga, dobrega počutja ter učinkovitosti na individualni in organizacijski ravni. Stalno se izobražuje in je v kontaktu z tekočimi znanstvenimi objavami, poleg tega je član Združenja za kontekstualno vedenjsko znanost - Association for Contextual Behavioral Science iz ZDA. Janez je tako prepričan o prednostih ACT-a, ne samo zato, ker je spremenil njegovo življenje in življenja na milijone ljudi, ampak tudi zato, ker temelji na trdnih znanstvenih raziskavah, s tisočimi objavljenimi študijami, ki podpirajo njegovo uspešnost. Izobraževanja: • 2006: Diploma: Ekonomski vidiki komplementarne in alternativne medicine v Sloveniji • 2013: Mag. delo: Transdisciplinary Sustainable Development • 2015: Program Transcendentalne meditacije: osvojitev tehnike Transcendentalne meditacije – ATMA Center v Ljubljani • 2017: ACT for Beginners (dr. Russ Harris, Avstralija): korak za korakom skozi model ACT in pregled ključnih veščin in intervencij • 2019: PsyFlex 6 (dr. Natasha Lazareski in dr. Russ Harris, Avstralija): znanstveno dokazan in empirično preizkušen ACT program za krepitev psihološke prožnosti in dobrega počutja • 2019: ACT Immersion (dr. Steven C. Hayes, ZDA) - izobraževanje pri utemeljitelju ACT-a z namenom poglobljene, fleksibilne in kreativne uporabe ACT-a • 2020: ACT in Practice (dr. Steven C. Hayes, ZDA) – premostitev vrzeli me teorijo in praktično uporabo ACT-a; najsodobnejša orodja za konceptualizacijo posameznih primerov • 2021: Mindfulness X (dr. Hugo Alberts, Maastricht, Nizozemska): znanja in veščine za učitelje in izvajalce treningov čuječnost – osvojitev 8 stebrov čuječnosti • 2021: Full Catastrophe Living – MBSR program (The mindfulness-based stress reduction program) - Palouse Mindfulness Online MBSR Course (Dave Potter, ZDA): trening za učitelje čuječnosti, ki temelji na programu, ki ga je razvil Jon Kabat-Zinn iz Univerze v Massachusettsu. • 2022: An Introduction to Positive Psychology - a coaching masterclass (dr. Hugo Alberts, Maastricht, Nizozemska): praktična orodja za uporabo pozitivne psihologije pri coachingu, treningih in izobraževanjih • 2022: Realizing Resilience - a coaching masterclass (dr. Hugo Alberts, Maastricht, Nizozemska): teoretični in aplikativni magistrski program iz psihološke prožnosti za usposabljanje drugih, ki temelji na znanstveno podprtih dokazih

V čem je drugačen:

 • Zanima ga psihologija vodenja, trajnostni razvoj in psihologija človeškega vedenja in se pri tem osredotoča na raziskovanje povezav med dobrim počutjem in samo-učinkovitostjo v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu;

 • Utemeljitelj transdisciplinarnega trajnostnega razvoja (v sodelovanju z dr. Nicolescu Basarab), ki namesto tehnologije postavi Subjekt in njegovo zavedanje v ospredje pred Objektom;

 • Večletna pogodba o sodelovanju z avstralskim podjetjem PSYFLEX PTY LTD, katerega direktor je dr. Russ Harris;

 • Smisel življenja vidi v duhovni rasti in novih spoznanjih/razumevanjih sebe in sveta okoli sebe in to želi deliti z drugimi;

 • Pri delu uporablja več pristopov, prednost daje »IN VIVO« transdisciplinarnem znanju za smiselno, polno, umirjeno in srečno življenje

 • Čuječnost prakticira že več kot 20 let, spiritualnost ga zanima že od zgodnjih najstniških let;

Drugi o Janezu:

I very much appreciate your work, it looks exciting! Your understanding of transdiciplinarity is very deep.

prof. dr. Nicolescu Basarab

Janez najde nekaj pozitivnega v vsaki situaciji in vsaki osebi. Išče humor in lahkotnost, tudi v zahtevnih situacijah.

Nika Ovnič

bottom of page