top of page

ZA organizacije

ACT treningi & coachingi "psihološke fleksibilnosti" z znanstveno podlago
poslovno svetovanje  - strateško upravljanje, dobro ime organizacije, okoljska in družbena odgovornost

ORG UVOD DOMENA.png
LOGO SEBE.png
LOGO DRUGIH.png
LOGO ORG.png

Rešitve, ki vam bodo ostale v TRAJNEM SPOMINU.

Vodenje SEBE je močno prepleteno in soodvisno z vodenjem ORGANIZACIJE. Presek vodenja SEBE in vodenja ORGANIZACIJE je vodenje DRUGIH. Brez tega, da smo sami psihološko fleksibilni, ne moremo voditi fleksibilne in prožne organizacije. Drugače kot »od znotraj navzven« ni mogoče uspešno voditi nobenga tima/organizacije.

Storitve so namenjene organizacijam iz gospodarskih in javnih sektorjev.

ORG za KOGA_edited.jpg
Na vrh
Vodenje SEBE brez napisa - čista FLYER.jpg
Zakaj?

 »Sreča izvira iz tega, KAJ počnemo.

Izpolnitev izvira iz ZAKAJ to počnemo.«

Svet se neprestano spreminja, sodobno poslovno okolje se sooča z izzivi brez primere, pandemije bolezni (COVID-19, depresije, anksioznosti, odvisnosti, ipd.), globalno povezan svet in globalne finančne krize, klimatske spremembe (vremenski ekstremni pojavi) in zmanjšanje biodiverzitete, družbeni nemiri, geopolitične nestabilnosti, vojne, kibernetska ne-varnost, oscilacije in turbulence na kapitalskih trgih, pritisk, da se zagotovi več z manj sredstvi, pospešena stopnja razvoja inovacij in tehnologije, kjer tehnologija lahko pomeni, da smo vedno povezani z delovnim mestom in z drugimi viri psiholoških dražljajev, ipd.. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE, zato v ACT Centru razvijamo nove sklop veščin in spretnosti, ki so strnjene v »psihološko fleksibilnost«.

 

Veščine »psihološke fleksibilnosti« izboljšujejo samo-učinkovitost in hkrati dobro počutje, pomagajo krepiti psihično prožnost/odpornost, zmanjšujejo stres, izboljšujejo odnose in nenazadnje povečujejo zadovoljstvo z življenjem. Psihološka fleksibilnost je ključnega pomena za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, ki povečuje angažiranost, izboljšuje učinkovitost in hkrati spodbuja dobro počutje. Raziskave kažejo, da višja stopnja psihološke fleksibilnosti ljudem omogoča učinkovito soočanje z različnimi napetostmi in izzivi v življenju.

 

Namen storitev ACT Centra je, prispevati organizacijam pri prizadevanjih za družbeno in okoljsko odgovornost in predvsem pri razvoju prožne/odporne organizacijske kulture z varnimi, zdravimi in podpornimi delovnimi okolji. Prizadevamo si, da bi predvsem vodje/managerji dosegli čim višjo stopnjo psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, saj sodobni hitro spominjajoči se poslovni svet zahteva odgovorno, prilagojeno, inovativno, učinkovito in uspešno vodenje. Brez sodobnih veščin in spretnosti vodenja organizacije tvegajo poslovni neuspeh in celo dolgoročen obstoj organizacije. Spoznajte in dodatno razvite lastne prednosti, spretnosti & veščine in se opolnomočite s psihološko fleksibilnostjo, prožnostjo in čuječnostjo za dosego zastavljenih ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti.

ORG UVOD ZAKAJ_edited.jpg
Kaj?

»Vaš neodvisen, strokoven partner, zunanji sodelavec in zaupnik pri vodenju SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.«

KAJ - CILJ2 rumena.jpg

STORITVE:

LOGO SEBE.png
LOGO DRUGIH.png
LOGO ORG.png

V ACT Centru za organizacije izvajamo tri sklope storitev: videnje SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.

Vsi trije sklopi storitev so medsebojno povezani in niso disociirani, saj se večinoma prepletajo. Psihologija vodenja z razvojem psiholoških kompetenc in primernih stilov vodenja predstavlja povezavo med vodenjem SEBE in vodenjem DRUGIH. Področje spodbujanja kompetentnega in strokovnega strateškega upravljanja in ravnanja organizacij v ACT Centru izvajamo v okviru storitev vodenja ORGANIZACIJE. Prožna/odporna organizacijska kultura in pozitivna delovna klima sta rezultat primernega strateškega upravljanja, krepitve veščin/spretnosti psihološke fleksibilnosti vodij in ostalih zaposlenih.

Prožno/odporno organizacijsko kulturo v kateri se bodo zaposleni lahko dobro počutili in bili hkrati še bolj učinkoviti, je mogoče razviti v povezavi s storitvami v okviru vodena SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.  Vrednote povezujejo vse ravni vodenja vsake uspešne organizacije. Osredotočamo se na vzroke in delamo spremembe tam, kjer je verjetnost za dolgoročne poslovne rezultate največja.

LOGO SEBE.png

STRATEŠKO UPRAVLJANJE

PSIHOLOGIJA VODENJA

LOGO ORG.png
LOGO DRUGIH.png

PROŽNA/ODPORNA ORG. KULTURA

ORG UVOD trikotnik preplet brez.png

dobro ime organizacije,
vrednote, družbena &
okoljska odgovornost

psihološke kompetence,
psihološko fleksibilno vodenje

pozitivna delovna klima,
pripadni & zavzeti zaposleni

V ACT Centru se v okviru razvoja veščin psihološke fleksibilnosti osredotočamo na razvoj dveh sklopov veščin/spretnosti t.j. veščine psihične  prožnosti  v smeri dobrega počutja (vertikalni razvoj) in razvoj mehkih-operativnih veščin (ang. soft skills) v smeri učinkovitosti (horizontalni razvoj). Oba sklopa veščin se uporabljajta za bolj ali manj vse poklice.

ORG UVOD vertikala horizontala_edited.jp

V okviru vodenja SEBE v ACT Centru spodbujamo vertikalni razvoj zaposlenih, vodenje ORGANIZACIJE se osredotoča na razvoj horizontalnih – operativnih kompetenc, vodenje DRUGIH povezuje obe veji razvoja v smeri delovne učinkovitosti ob hkratnem dobrem počutju.

KAKO - kolesje1 rumena.jpg
Kako?

»Sposobnost lahko definiramo kot sposobnost opravljanja naloge, medtem ko so za dobro izvedbo potrebne spretnost & veščine psihološke fleksibilnosti.«

ZNANSTVENA podlaga: ACT, transdisciplinarnost, čuječnost, pozitivna psihologija, ekonomika ekologije

 

METODE: ustaljene metode na področju treningov (coachingov), brainstormingi, feedback-i, analize, raziskovanje

 

DELAVNICE: Za organizacije v ACT Centru izvajamo dve delavnici. Delavnica »FlexiMIND« je namenjena vsem zaposlenim z namenom informiranja pomena veščin/spretnosti psihološke fleksibilnosti in čuječnosti na delovnem mestu. »LeaderMIND« je namenjena vodstvenemu kadru.

“LeaderMIND„

delavnica

vodenje SEBE

svojih misli,

občutkov, čustev

org. KULTURA

spripadni & zavzeti

zaposleni

vodenje ORGANIZACIJE

ozaveščeno poslovanje

s smislom

vodenje DRUGIH

zaposlenh, timov,

kolektivov

“FlexiMIND„

delavnica

MODEL »JADRNICE« ©

V povezavi z znanstvenimi pristopi (ekonomija, ACT, transdisciplinarnost, pozitivna psihologija, DBT & CBT) v ACT Centru med drugim uporabljamo tudi model »Jadrnice«© za vse sklope storitev. ACT Center je pridobil soglasje za uporabo avtorsko zaščitenega modela »Jadrnice« za izvajanje svojih treningov/coachingov. Za namen uporabe za organizacije je dodatno razvit in prilagojen sodobnemu poslovnemu okolju in okoliščinam. Poenostavljeno prikazuje elemente področij in njihovo medsebojno povezanost, ki jih obravnavamo z znanstvenimi pristopi. Spodbuja razvoj psihološke fleksibilnosti in prožnosti, obvladovanje stresa, čuječnosti, samo-učinkovitosti v smeri lastnih vrednot. Je učinkovita metoda za izvajanje treningov (coachingov), ki je znanstveno utemeljena s pristopi kot so pozitivna psihologija, ACT, čuječnost, idr..

 

Model jadrnice je franšiza, zato je potrebno upoštevati vse zaščitene pravice podjetja iz Maastricht-a (Nizozemska). Model je s svojimi sodelavci razvij dr. Hugo Alberts, psiholog in raziskovalec in ga uporabljajo širom sveta, tudi podjetja kot so Harvard Business Review (HBR), CNN, T-Mobile, The Guardian, University of California, Berkeley, in še veliko drugih.

bottom of page