top of page

ZA organizacije

ORG UVOD DOMENA.png

V ACT Centru za organizacije izvajamo tri sklope storitev: vodenje SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE

LOGO SEBE.png

trening psihološke fleksibilnosti na delovnem mestu
usmerjanje svoje pozornosti, aktivnosti, odzivov, želja

LOGO DRUGIH.png

leadership/executive trening/coaching
pozitivna delovna klima in hkrati učinkovitost; zavzeti/pripadni zaposleni

LOGO ORG.png

Rešitve, ki vam bodo ostale v TRAJNEM SPOMINU.

SEBE DRUGIH ORG..png

personalizirani

programi

personalizirani

programi

Vodenje SEBE je močno prepleteno z vodenjem ORGANIZACIJE. Presek vodenja SEBE in vodenja ORGANIZACIJE je vodenje DRUGIH. Brez tega, da smo sami psihološko fleksibilni, ne moremo voditi fleksibilne in prožne organizacije. Drugače kot »od znotraj navzven« ni mogoče uspešno voditi nobenga tima/organizacije.

ZA KOGA: storitve so namenjene organizacijam iz gospodarskih in javnih sektorjev.

Na vrh
Vodenje SEBE brez napisa - čista FLYER.jpg
Zakaj?

 »Sreča izvira iz tega, KAJ počnemo.

Izpolnitev izvira iz ZAKAJ to počnemo.«

Svet se neprestano spreminja, sodobno poslovno okolje se sooča z izzivi brez primere, pandemije bolezni (COVID-19, depresije, anksioznosti, odvisnosti, ipd.), globalno povezan svet in globalne finančne krize, klimatske spremembe (vremenski ekstremni pojavi) in zmanjšanje biodiverzitete, družbeni nemiri, geopolitične nestabilnosti, vojne, kibernetska ne-varnost, oscilacije in turbulence na kapitalskih trgih, pritisk, da se zagotovi več z manj sredstvi, pospešena stopnja razvoja inovacij in tehnologije, kjer tehnologija lahko pomeni, da smo vedno povezani z delovnim mestom in z drugimi viri psiholoških dražljajev, ipd.. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.

 

Veščine »psihološke fleksibilnosti« izboljšujejo samo-učinkovitost in hkrati dobro počutje, pomagajo krepiti psihično prožnost/odpornost, zmanjšujejo stres, izboljšujejo odnose in nenazadnje povečujejo zadovoljstvo z življenjem. Psihološka fleksibilnost je ključnega pomena za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, ki povečuje angažiranost, izboljšuje učinkovitost in hkrati spodbuja dobro počutje. Raziskave kažejo, da višja stopnja psihološke fleksibilnosti ljudem omogoča učinkovito soočanje z različnimi napetostmi in izzivi v življenju.

 

Namen storitev ACT Centra je, prispevati organizacijam pri njihovih prizadevanjih za družbeno in okoljsko odgovornost in predvsem pri razvoju prožne/odporne organizacijske kulture z varnimi, zdravimi in podpornimi delovnimi okolji. Prizadevamo si, da bi predvsem vodje/managerji dosegli čim višjo stopnjo psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, saj sodobni hitro spominjajoči se poslovni svet zahteva odgovorno, prilagojeno, inovativno, učinkovito in uspešno vodenje.

 

Brez sodobnih veščin in spretnosti vodenja organizacije tvegajo poslovni neuspeh in celo dolgoročen obstoj organizacije. Spoznajte in dodatno razvite lastne prednosti, spretnosti & veščine in se opolnomočite s psihološko fleksibilnostjo, prožnostjo in čuječnostjo za dosego zastavljenih ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti.

Kaj?

»Vaš neodvisen, strokoven partner, zunanji sodelavec in zaupnik pri vodenju SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.«

PRVA stran brošure - Jadrnica1 bela, rumena, prednosti - zgoraj & spodaj.jpg

V ACT Centru se v okviru razvoja veščin psihološke fleksibilnosti osredotočamo na razvoj dveh sklopov veščin/spretnosti t.j. veščine psihične  prožnosti  v smeri dobrega počutja (vertikalni razvoj) in razvoj mehkih-operativnih veščin (ang. soft skills) v smeri učinkovitosti (horizontalni razvoj). Oba sklopa veščin razvijamo na ravni vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.

V okviru vodenja SEBE v ACT Centru spodbujamo vertikalni razvoj zaposlenih, vodenje ORGANIZACIJE se osredotoča na razvoj horizontalnih – operativnih kompetenc, vodenje DRUGIH povezuje obe veji razvoja v smeri delovne učinkovitosti ob hkratnem dobrem počutju.

Ladja je varna v pristanišču,
vendar ladje niso temu namenjene.

za ORG jadrnica.png
Vodenje SEBE kapa.png
Vodenje ORG debel.png
LOGO DRUGIH.png

MODEL »JADRNICE« ©

ACT Center je pridobil soglasje za uporabo avtorsko zaščitenega modela »Jadrnice« za izvajanje svojih treningov/coachingov. Model jadrnice je franšiza, zato je potrebno upoštevati vse zaščitene pravice.

Gre za učinkovito in enostavno razumljivo metodo za izvajanje coachingov/treningov, ki je znanstveno utemeljena s pristopi kot so pozitivna psihologija, ACT, čuječnost, idr.. Model zagotavlja celovito strukturo za obravnavanje bistvenih elementov dobrega počutja, učinkovitosti in njunih medsebojnih povezav na vseh ravneh vodenja. Poleg tega vodjem ponuja intuitiven vpogled na človekovo delovanje, ne da bi bilo treba razumeti teoretične in znanstvene podlage različnih vključenih procesov.

 

Model je s svojimi sodelavci razvij dr. Hugo Alberts, psiholog in raziskovalec in ga uporabljajo širom sveta, tudi podjetja kot so Harvard Business Review (HBR), CNN, T-Mobile, The Guardian, University of California, Berkeley, in še veliko drugih.

KAKO - kolesje1 rumena.jpg
Kako?

»Za dobro izvedbo potrebne spretnost & veščine psihološke fleksibilnosti.«

ZNANSTVENA podlaga: ACT, transdisciplinarnost, čuječnost, pozitivna psihologija, ekonomika ekologije

 

METODE: ustaljene metode na področju treningov (coachingov), brainstormingi, feedback-i, analize, raziskovanje

 

personalizirani PROGRAMI: Za organizacije v ACT Centru izvajamo dve delavnici. Delavnica »FlexiMIND« je namenjena vsem zaposlenim z namenom informiranja pomena veščin/spretnosti psihološke fleksibilnosti in čuječnosti na delovnem mestu. »LeaderMIND« je namenjena vodstvenemu kadru.

bottom of page