top of page

delavnica FlexMIND

ACT in čuječnost na delovnem mestu

Na vrh
ZAKAJ rumena prava.jpg

ZAKAJ?

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Namen storitev ACT Centra je, da bi vodje/managerji dosegli čim višjo stopnjo psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, saj sodobni hitro spominjajoči se poslovni svet zahteva odgovorno, prilagojeno, inovativno, učinkovito in uspešno vodenje. V nasprotnem primeru organizacije tvegajo neuspeh in dolgoročni obstoj. Spoznajte in dodatno razvite lastne prednosti, spretnosti & veščine in se opolnomočite s psihološko fleksibilnostjo, prožnostjo in čuječnostjo za dosego zastavljenih ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti. Svet se neprestano spreminja, sodobni načini življenja nam predstavljajo vse večje izzive, pandemije bolezni (COVID-19), pritisk, da se zagotovi več z manj sredstvi, povezan svet, pospešena stopnja razvoja inovacij in tehnologije, kjer tehnologija lahko pomeni, da smo vedno povezani z delovnim mestom in z drugimi viri psiholoških dražljajev, ipd.. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE, zato v ACT Centru razvijamo nove sklop veščin in spretnosti, ki so strnjene v psihološko fleksibilnost. Odgovornost posameznika je, da skrbi za svoje dobro počutje ter samo-učinkovitost. Na drugi strani pa so organizacije (vodstvo/management) odgovorne za vzpostavitev pozitivne delovne kulture, v kateri bi bili zaposleni učinkoviti in se hkrati dobro počutili. Dejstvo je, da stanje organizacijske kulture močno vpliva na psihično počutje zaposlenih in njihovo učinkovitost. Kako zaposleni zaznavajo organizacijsko kulturo imenujemo organizacijska klima. Torej, organizacija lahko neposredno vpliva na organizacijsko kulturo in posredno na organizacijsko klimo. Organizacijsko kulturo je potrebno razumeti kot vzvod za učinkovitost in psihično dobro počutje (psihološka varnost) na delovnem mestu.

V okviru vodenja SEBE v ACT Centru spodbujamo vertikalni razvoj zaposlenih, vodenje ORGANIZACIJE se osredotoča na razvoj horizontalnih – operativnih kompetenc, vodenje DRUGIH povezuje obe veji razvoja v smeri delovne učinkovitosti ob hkratnem dobrem počutju.

KAJ?

trening psihološke fleksibilnosti na delovnem mestu za vse zasposlene

KAJ - CILJ2 rumena.jpg

Namen storitev ACT Centra je, da bi vodje/managerji dosegli čim višjo stopnjo psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, saj sodobni hitro spominjajoči se poslovni svet zahteva odgovorno, prilagojeno, inovativno, učinkovito in uspešno vodenje. V nasprotnem primeru organizacije tvegajo neuspeh in dolgoročni obstoj. Spoznajte in dodatno razvite lastne prednosti, spretnosti & veščine in se opolnomočite s psihološko fleksibilnostjo, prožnostjo in čuječnostjo za dosego zastavljenih ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti. Svet se neprestano spreminja, sodobni načini življenja nam predstavljajo vse večje izzive, pandemije bolezni (COVID-19), pritisk, da se zagotovi več z manj sredstvi, povezan svet, pospešena stopnja razvoja inovacij in tehnologije, kjer tehnologija lahko pomeni, da smo vedno povezani z delovnim mestom in z drugimi viri psiholoških dražljajev, ipd.. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE, zato v ACT Centru razvijamo nove sklop veščin in spretnosti, ki so strnjene v psihološko fleksibilnost. Odgovornost posameznika je, da skrbi za svoje dobro počutje ter samo-učinkovitost. Na drugi strani pa so organizacije (vodstvo/management) odgovorne za vzpostavitev pozitivne delovne kulture, v kateri bi bili zaposleni učinkoviti in se hkrati dobro počutili. Dejstvo je, da stanje organizacijske kulture močno vpliva na psihično počutje zaposlenih in njihovo učinkovitost. Kako zaposleni zaznavajo organizacijsko kulturo imenujemo organizacijska klima. Torej, organizacija lahko neposredno vpliva na organizacijsko kulturo in posredno na organizacijsko klimo. Organizacijsko kulturo je potrebno razumeti kot vzvod za učinkovitost in psihično dobro počutje (psihološka varnost) na delovnem mestu.

V okviru vodenja SEBE v ACT Centru spodbujamo vertikalni razvoj zaposlenih, vodenje ORGANIZACIJE se osredotoča na razvoj horizontalnih – operativnih kompetenc, vodenje DRUGIH povezuje obe veji razvoja v smeri delovne učinkovitosti ob hkratnem dobrem počutju.

KAKO - kolesje1 rumena.jpg

KAKO?

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Namen storitev ACT Centra je, da bi vodje/managerji dosegli čim višjo stopnjo psihološke fleksibilnosti, prožnosti in čuječnosti, saj sodobni hitro spominjajoči se poslovni svet zahteva odgovorno, prilagojeno, inovativno, učinkovito in uspešno vodenje. V nasprotnem primeru organizacije tvegajo neuspeh in dolgoročni obstoj. Spoznajte in dodatno razvite lastne prednosti, spretnosti & veščine in se opolnomočite s psihološko fleksibilnostjo, prožnostjo in čuječnostjo za dosego zastavljenih ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti. Svet se neprestano spreminja, sodobni načini življenja nam predstavljajo vse večje izzive, pandemije bolezni (COVID-19), pritisk, da se zagotovi več z manj sredstvi, povezan svet, pospešena stopnja razvoja inovacij in tehnologije, kjer tehnologija lahko pomeni, da smo vedno povezani z delovnim mestom in z drugimi viri psiholoških dražljajev, ipd.. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE, zato v ACT Centru razvijamo nove sklop veščin in spretnosti, ki so strnjene v psihološko fleksibilnost. Odgovornost posameznika je, da skrbi za svoje dobro počutje ter samo-učinkovitost. Na drugi strani pa so organizacije (vodstvo/management) odgovorne za vzpostavitev pozitivne delovne kulture, v kateri bi bili zaposleni učinkoviti in se hkrati dobro počutili. Dejstvo je, da stanje organizacijske kulture močno vpliva na psihično počutje zaposlenih in njihovo učinkovitost. Kako zaposleni zaznavajo organizacijsko kulturo imenujemo organizacijska klima. Torej, organizacija lahko neposredno vpliva na organizacijsko kulturo in posredno na organizacijsko klimo. Organizacijsko kulturo je potrebno razumeti kot vzvod za učinkovitost in psihično dobro počutje (psihološka varnost) na delovnem mestu.

V okviru vodenja SEBE v ACT Centru spodbujamo vertikalni razvoj zaposlenih, vodenje ORGANIZACIJE se osredotoča na razvoj horizontalnih – operativnih kompetenc, vodenje DRUGIH povezuje obe veji razvoja v smeri delovne učinkovitosti ob hkratnem dobrem počutju.

bottom of page