top of page

ACT v VSAKDANJEM življenju

trening/coaching psihološke fleksibilnosti, prožnosti & čuječnosti za samo-učinkovitost in dobro počutje

ORG UVOD DOMENA.png
LOGO LIFE.png

uspešnost & samo-učinkovitost
obladovanje strahu & psiho-socialnih tveganj

odnosi in razmerja.png

partnerstvo, starševstvo, družina, družba
asertivna komunikacija
, medosebni konflikti

zdravje in dobro počutje.png

ZDRAVJE &

DOBRO POČUTJE

psihofizično zdravje
& slog življenja

optimizem, sočutje do sebe & drugih, osvoboditev iz »lepljivih« misli in občutkov

Na vrh

Zakaj?

Najdite svoj ZAKAJ!

psihološka fleksibilnost in čuječnost za »IN VIVO«, smiselno, usmerjeno, srečno in polno življenje

Ladja je varna v pristanišču,
vendar ladje niso temu namenjene.

NAMEN storitev ACT Centra za posameznike je pomagati ljudem pri obvladovanju stresa in težkih situacija na delovnem mestu ali v zasebnem življenju, da bi živeli mirno, smiselno, polno ter srečno življenje in ga delili z drugimi.

 

Namreč, nedavne raziskave kažejo, da se širok spekter psiholoških in vedenjskih težav zmanjša, ko ljudje postanejo bolj psihološko fleksibilni.

Psihološka fleksibilnost vam omogoča, da pričakujete nepričakovano, brez stresa

Psihološka fleksibilnost je ključnega pomena za krepitev samo-učinkovitost, spodbuja dobro počutje in omogoča učinkovito soočanje z različnimi izzivi v življenju.

Z razvojem psihološke fleksibilnost se poveča sposobnost prilagajanja miselnih strategij in smeri glede na spreminjajoče se okoliščine. Če ste pri odzivanju rigidni, vas težave osupnejo in se lahko hitro ujamete v lastne težke misli, čustva in občutke, kot so jeza, zamere, obtoževanja, nevoščljivost, nevolja, občutki krivde, ipd.  Tako se ujamemo v začaran krog »boja in bega« in v spiralo obrnjeno navzdol. S psihološko fleksibilnostjo in čuječnostjo boste neprijetne spremembe lažje dopustili, se jim prilagodili in se premišljeno odzivali. Tako boste ostali v dobrem psihofizičnem stanju, mirni, potrpežljivi in osredotočeni na aktivnosti v skladu z vašimi vrednotami. Težke situacije boste prebrodili »psihično nepoškodovani«, še več, od njih se boste naučili kako sprejemati, dopuščati, odpuščati, pravočasno zaznavati in se distancirati, ne-vplesti težka čustva, ostati mirni in se z ustvarjalnim razmišljanjem hitro prilagoditi novim okoliščinam z dobrimi odločitvami.

POSAM ZAKAJ_JPEG.jpg

boj & beg
mučenje

polno & smiselno
življenje

V svetu v katerem »vse teče«, smo vsi del procesa medsebojne soodvisnosti in vzajemnega vpliva drug na drugega. Vse je proces, prav tako tudi naš notranji (psihološki) in zunanji (družina, služba, naravno okolje, itd) svet. Vsak je odgovoren za svoje dobro počutje, ki ima močan vpliv na samo-učinkovitost, psihično/fizično zdravje in odnos z drugimi ljudmi.

Kaj?

»Osvobodite se iz ujetosti v težke misli, občutke, misli, spomine in čustva!«

KAJ - CILJ2 rumena.jpg
Služba

V ACT Centru se osredotočamo na vzroke in delamo spremembe tam, kjer je verjetnost za rezultate največja. Delujemo na vzrokih, zato je mogoče pričakovati uspešnost ne samo na kratki rok, temveč predvsem na dolgi rok.

 

KAJ je ACT trening/coaching psihološke fleksibilnosti in čuječnosti?

Temelji na znanstveni podlagi (ang. Acceptance and Commitment Trening, skrajšano ACT). Je k rešitvam usmerjen sistematičen proces, v katerem trener psihološke fleksibilnosti in čuječnosti spodbuja kliente k osebnostni rasti, samostojnemu učenju ter pripomore k izboljšanju samo-učinkovitosti in hkrati dobrega počutja. Psihološka fleksibilnost sproži miselne in ustvarjalne procese, ki posameznike navdihujejo za maksimiranje osebnih in poklicnih potencialov. Obstajajo obsežni znanstveni dokazi, ki podpirajo vlogo ACT intervencij pri povečanju psihološke fleksibilnosti in jasno dokazujejo povezavo med psihološko fleksibilnostjo, dobrim počutjem in vsakodnevno učinkovitostjo. Večina drugih trening/coaching pristopov nimajo takšne količine in kakovosti znanstvenih dokazov kot jih ima ACT.

SPREJMITE, kar je izven vašega osebnega nadzora in se ZAVEŽITE dejanjem, ki izboljšujejo vaše življenje!

TOČKA ODLOČITVE

Ko smo v krizi se pogosto zavijemo v strah, skrbi in dvome vase in hitro izgubimo izpred oči tisto, kar je pomembno, in pogosto ravnamo v skladu s tem. Področja na katere imamo možnost vpliva za spremembe na bolje so predvsem »znotraj« nas: usmerjanje naše pozornosti (osredotočenosti), misli (prepričanja, interpretacije) in motivacija za aktivnosti v smeri svojih vrednot. Z razvojem psihološke fleksibilnosti imamo vedno večjo možnost izbire, ali se bomo ujeli in »zlili« z našimi neprijetnimi in težkimi in »lepljivimi« mislimi, občutki, spomini, čustvi, itd. Bolj kot smo psihološko fleksibilni lažje se jih osvobodimo, saj nam pri tem pomagajo osebne vrednote (vloga smerokaza in sidra), zastavljeni cilji, razumevanje situacij ter čuječnost. V primeru, ko nismo dovolj psihološko fleksibilni se pogosto ujamemo in »zlijemo« z neprijetnimi in težkimi mislimi, čustvi in občutki. Pogosto se ujamemo v začaran krog in ne vemo, kako učinkovito ravnati s svojimi težkimi in »lepljivimi« mislimi in občutki, in na koncu velikokrat uporabljamo škodljive oz. neučinkovite strategije za obvladovanje stresa. Ujamemo se v hitre reakcije - boj in beg odziv, bolj kot se borimo bolj bežimo in obratno. Začnemo se odmikat od svojih vrednot in naše aktivnosti tako izgubljajo na smislu. Z drugimi besedami, začnemo se oddaljevati od osebe, postajamo tisto kar si ne želimo biti, oddaljujemo se od življenja, ki ga želimo zgraditi.

POSAM KAKO_JPEG.jpg

Spremenjeno in dopolnjeno po: Doing what matters in times of stress: an illustrated guide. Genova: WHO: 2020

V ACT Centru obravnavamo področja znotraj treh domen življenja:

 1. služba, poklic & kariera

 2. odnosi & razmerja

 3. dobro počutje in psihofizično zdravje

Ravnovesje med vsemi tremi življenjskimi domenami je ključno, da bi se dobro počutili, bili zdravi in učinkoviti.

LOGO LIFE.png

SLUŽBENE TEŽAVE & OBREMENITVE

Na delovnem mestu rumena.jpg

izgorelost

mobing

Osvobodite se psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu in uresničite vaše karierne potenciale!

za KOGA: za zaposlene, ki jim ni vseeno, da na delovnem mestu doživljajo mobing, obsojanja, šikaniranja, nedopustne pritiske, poniževanja, nadlegovanja, nezakonita ravnanja organizacij, negativno delovno klimo in druge posledice nekompetentnega vodenja.
 
VREDNOTE: uresničitev poklicnega poslanstva, obvladovanje strahu, psihosocialnih tveganj, napetosti, nemirov in tesnobe na delovnem mestu, samo-učinkovitosti, kariera, sprejemanje premišljenih odločitev, upravljanje s časom, samo-motivacija
 
PODROČJA:

 • napetosti na delovnem mestu

 • izčrpanost, močan občutek stresa, preobremenjenost

 • mobing

 • soočanje z diskriminacijo, ustrahovanjem in nadlegovanjem na delovnem mestu

 • psihično trpinčenje/šikaniranje/izživljanje na delovnem mestu

 • neetična, ponižujoča in sovražna komunikacija med sodelavci

 • škodljiva in nekonstruktivna vedenja posameznikov, ki bremenijo ostale zaposlene

 • karierni prehodi

 
Odločite se za blaženje težav na obstoječem delovnem mestu ali za iskanje novih priložnosti na osnovi vaših vrednot, kompetenc, prednosti in tržnih možnostih za uspeh.

napetosti na delovnem mestu
& samo-učinkovitost

mobing, šikaniranje, ustrahovanje, negativna delovna klima, obvladovanje strahu & psiho-socialna tveganja na DM

odnosi in razmerja.png

ODNOSI & RAZMERJA

JADRNICA2 modra jadra.png

Osvobodite se iz ujetosti v težke misli, občutke, čustva, spomine, da bi zaživeli polno, smiselno, mirno in srečno življenje in ga delili z drugimi.

VREDNOTE: smisel, sočutje do sebe in drugih, sreča, dobri odnosi in razmerja z ljudmi okoli vas, asertivna komunikacija

 

PODROČJA:

 • sprejemanje samega sebe in drugih

 • od hitrih reakcij do premišljenih odzivov

 • boj & beg pred lastnimi slabostmi

 • partnerstvo, starševstvo, sorodniki, prijateljstvo

 • medosebni konflikti, napetosti

 

Naše okolje ni sestavljeno le iz stvari/sredstev/objektov, ampak predvsem iz tokov zavesti in informacij, ko opredeljujejo odnose in razmerja v vsaki družbi. Ravno dobri odnosi in razmerja največ pripomorejo zadovoljstvu in dobremu počutju posameznikov. Pozitivni in konstruktivni odnosi zahtevajo stalno usmerjanje pozornosti, motivacije in aktivnosti v smer skupnih vrednot. Naše družbeno in socialno okolje ni izolirana končna identiteta, ampak je nastajajoča in v prostoru/času opredeljena z interakcijami z notranjim in zunanjim okoljem.

partnerstvo, starševstvo, družina, družba
asertivna komunikacija
, medosebni konflikti, povezava notranjega in zunanjega družbenega okolja

zdravje in dobro počutje.png

DOBRO POČUTJE & PSIHOFIZIČNO ZDRAVJE

psihoterapija

V težkih situacijah ostanite
psihofizično nepoškodovani!

psihofizično zdravje
& slog življenja

tesnoba, izgorelost, depresivnost,
ujetost v težke in »lepljive« misli, optimizem, sočutje do sebe & drugih,

Ujetost1 rdeča.jpg

VREDNOTE: psihofizično zdravje, zdrav slog življenja, od strahu do poguma/upanja, pristnost, sočutje do sebe, obvladovanje stresa

 

PODROČJA:

 • tesnoba (anksioznost), depresivnost, potrtost, otopelost, brezvoljnost, pomanjkanje volje do življenja

 • izgorelost

 • ujetost v težke in »lepljive« misli, čustva, spomine, občutke, zgodbe, interpretacije ipd.

 • občutek nemoči, premlevanje o problemih, stopicanje na mestu, nemotiviranost in odlašanje na jutri

 • somatoformne & psihosomatske zdravstvene težave: pritisk v prsnem košu, hitro in plitko dihanje, pomanjkanje sape, težave s kožo kot posledica stresa, ipd.

 • odvajanje od »slabih navad« - soočanje z odvisnostjo (alkohol, droge, igranje video iger, igre na srečo, družbena omrežja, itd.)

 • motnje spanja, težave s koncentracijo, spominom

 • črnogledost in katastrofiziranje glede prihodnosti

 • boj & beg, deloholičnost, črno-bela razmišljanja (ang. splitting), disfunkcionalne misli

 

Bodite zavzeti in motivirani pri uresničevanju lastnega poslanstva. Dobro počutje, vitalnost in psihofizično zdravje so pomembni, da lahko aktivnosti v smeri svojih vrednot opravljamo učinkovito. Ker so somatoformne & psihosomatske bolezni zelo povezane z našim psihičnim/duševnim stanjem, se s krepitvijo psihološke fleksibilnosti izboljša tudi vitalnost, fizično dobro počutje, imunski sistem in splošna raven zdravja.

Odnosi
Zdavje
KAKO - kolesje1 rumena.jpg

Kako?

»Brez tega, da ugotovimo kje smo, ne moremo najti pot do tam, kamor smo namenjeni.«

NAČIN IZVAJANJA STORITEV:

 • 1:1 (individualni) coaching/trening psihološke fleksibilnosti

 • e-storitve: coaching platforma in ZOOM - namenjeno predvsem tistim, ki imajo stisko s časom

 • kombinacija običajnih in e-storitev

 • začetno srečanje (»taster« session) je namenjeno opredelitvi, ciljev, področij na katere se bomo osredotočili in določitvi načina sodelovanja

 • po dogovoru nudimo 24/7 (stalna pripravljenost po telefonu/e-mailu) ACT coaching in svetovanja

 • skupinske delavnice – FlexiMIND v vsakdanjem življenju (lahko tudi webinar)

V ACT Centru uporabljamo le znanstveno preverjene pristope & orodja/gradiva, ki so jih razvili vodilni svetovni strokovnjaki. Zagotavljamo najvišjo raven storitev, ki temeljijo na znanstvenih dokazih na področjih psihičnega dobrega počutja, duševnega zdravja, osebnostnega razvoja in samo-učinkovitosti. Uporabljamo praktičen model »najboljše prakse«, ki se nenehno razvija v skladu z najnovejšimi raziskavami. Storitve so prilagojene vsakemu posamezniku in temeljijo na medsebojnem zaupanju.

 

ZNANSTVENA podlaga: ACT, transdisciplinarnost, čuječnost, pozitivna psihologija, DBT, CBT

 

METODE: ustaljene metode na področju treningov/coachingov z uporabo »modela Hexaflex« in »modela Jadrnice«, meditacije, feedback-i, refleksije, določitev tipa osebnosti – enneagram, načrt razvoja spretnosti & veščin (osebnostne prednosti & pomanjkljivosti), vaje čuječnosti: izkustvene vaje in nekatere formalne meditacijske prakse: zvočna/glasbena terapija (sound-healing, music therapy) z igranjem inštrumenta »Hang Drum« in tibetansko skledo, ZAZEN meditacija, dihalne tehnike & PRANAYAMA, vizualno izkustvo: slikovno in shematsko upodabljaje tehnik, metod, idej, vzorcev in strategij  (tudi na šolski tabli);

model »JADRNICE« ©: primerjava človeškega delovanja s potovanjem jadrnice ponuja večplastno in lahko razumljivo strukturo za obravnavanje bistvenih elementov vertikalnih in horizontalnih spretnosti in veščin psihološke fleksibilnosti.

Jadrnica POSAM.png

PROCESI: spodbujanje posameznikov k spremembam v smeri njihovih vrednot, procesi znotraj razvoja posameznikove psihološke fleksibilnosti, vzajemno partnerstvo

 

GRADIVA: delovni listi, vaje, domače naloge, uporaba metafor, knjige, predlogi, itd.

 

ON-LINE TRENING/COACHING: naša posebnost je interaktivni spletni coaching z uporabo najsodobnejše in preizkušene platforme (za računalnike in mobilne telefone) z varnim šifriranjem (end-to-end encryption). On-line treningi so enostavni za uporabo v katerem koli okolju in času.

bottom of page