top of page

vodenje SEBE

psihologija vodenja: samo-učinkovitost in hkrati dobro počutje na delovnem mestu

DOMENA vodenje SEBE.png

1

trening/coaching psihološke fleksibilnosti in čuječnosti na delovnem mestu:

 • usmerjanje svoje pozornosti, aktivnosti, odzivov,

 • obvladovanje strahu in ranljivosti

 • prepoznavanje svojih prednosti

Vodenje SEBE debel.png

Nismo močni ali šibki, smo oboje.
Prepoznajte svoje prednosti in
najdite priložnosti v svojih šibkostih.

za KOGA: vsi zaposleni, ki bi želeli uresničiti lastne potenciale na delovnem mestu

Na vrh
ZAKAJ rumena prava.jpg

Zakaj?

»Kar vas je pripeljalo SEM, vas morda ne bo pripeljalo TJA

VREDNOTE: dobro počutje in hkrati samo-učinkovitost, smisel

 

Odgovornost vsakega zaposlenega je, da skrbi za svoje dobro počutje, psihofizično zdravje ter samo-učinkovitost.

 

Psihološko fleksibilni zaposleni na delovnem mestu:

 • so učinkoviti, samozavestni, zmogljivi, angažirani

 • se hkrati dobro počutijo, so motivirani, vitalni in imajo občutek izpolnjenosti

 • občutijo manj stresa in notranjih konfliktov, saj obvladujejo težke situacije

 • so v celoti vključeni v delovne procese v prijetnih in predvsem težkih situacijah

 • so pripravljeni na spremembe (razvoj) in se jih ne bojijo

 • so sposobni zavestno s svojo odprtostjo in osredotočenostjo spreminjati lastno vêdênje, miselne vzorce in celo prepričanja

 • so čustveno inteligentni in imajo zdrave odnose in razmerja

 • so izpostavljeni manjšim psihosocialnim tveganjem, tveganjem za duševne (anksioznost, depresija, odvisnosti ipd.) in somatoformne /psihofizične motnje

POSAM ZAKAJ.png

boj & beg

mučenje

uresničitev

potencialov

Psihološka fleksibilnost je ključnega pomena za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, ki povečuje angažiranost, izboljšuje uspešnost in spodbuja dobro počutje. Raziskave kažejo, da višja raven psihološke fleksibilnosti ljudem omogoča učinkovito soočanje z različnimi izzivi na delovnem mestu in v življenju. Zaposleni spremembe v načinu razmišljanja in delovanja, ki jih dosežejo s pomočjo trenerja psihološke prožnosti, prenašajo iz poslovnega okolja v zasebno in obratno.

 

Psihološka fleksibilnost vam omogoča, da pričakujete nepričakovano, brez stresa

Z razvojem psihološke fleksibilnost se poveča sposobnost prilagajanja miselnih strategij in smeri glede na spreminjajoče se okoliščine. Na primer, ko se v službi soočite z nepričakovano in neprijetno spremembo, na katero nimate vpliva in moti vaš običajni način dela, vam psihološka fleksibilnost omogoča hitro prilagoditev, da vas neprijetna sprememba ne upočasni. Če ste pri odzivanju rigidni, vas težava osupne in se lahko hitro ujamete v začaran krog »boja in bega«. S psihološko fleksibilnostjo in čuječnostjo boste neprijetne spremembe lažje dopustili, se jim prilagodili in se premišljeno odzvali. Tako boste ostali v dobrem psihofizičnem stanju, mirni, potrpežljivi in osredotočeni na delovne naloge. Nepričakovane težave, lahko povzročijo strah, tesnobo, spodbudijo »boj – beg« miselne strategije in namesto, da bi našli in izbrali najboljšo rešitev, se zavrtimo v začarani krog in v spiralo obrnjeno navzdol. Velikokrat se ujamemo v lastne težke misli, čustva in občutke, kot so jeza, zamere, obtoževanja, nevoščljivost, nevolja, občutki krivde, ipd. S krepitvijo psihološke fleksibilnost in čuječnosti vas obremenitve in težave na delovnem mestu ne bodo tako zapletle. Težke situacije boste prebrodili »psihično nepoškodovani«, še več, od njih se boste naučili kako sprejemati, dopuščati, odpuščati, pravočasno zaznavati in se distancirati, ne-vplesti težka čustva, ostati mirni in se z ustvarjalnim razmišljanjem hitro prilagoditi novim okoliščinam z dobrimi rešitvami. Dobro psihofizično zdravje in dobra kondicija sta pomembni, da lahko aktivnosti in naloge opravljamo učinkovito. Ker je velika večina bolezni (psihosomatske in somatoformne) zelo povezana s psihičnim/duševnim stanjem, se s krepitvijo psihološke fleksibilnosti izboljša tudi vitalnost, fizično dobro počutje, imunski sistem in splošna raven zdravja.

Kaj?

»Spoznajte in krepite lastne prednosti & vrline in jih uporabite za dosego ciljev, ki vas čakajo v prihodnosti.«

Osvoboditev rumena.jpg
Vodenje SEBE debel.png

TRENING/COACHING

psihološke fleksibilnosti na DM

»flexMIND«

personalizirani programi

MISLI

pravila, prepričanja, interpretacije

MOTIVACIJA

razlogi, potrebe, koristi

SEBE KAJ_edited.png

POZORNOST

osredotočenost, zavedanje, čuječnost

AKTIVNOSTI

konkretno vedenje

CILJI:

 • od 20% do 80 % večja samo-učinkovitost na delovnem mestu ob hkratnem povečanju dobrega počutja

 • uresničitev lastnih potencialov

 • razvoj spretnosti/veščin psihološke fleksibilnosti in čuječnosti

 

KAJ je ACT trening psihološke fleksibilnosti in prožnosti?

Temelji na znanstveni podlagi (ang. Acceptance and Commitment Trening, skrajšano ACT). Je k rešitvam usmerjen sistematičen proces, v katerem trener psihološke fleksibilnosti in čuječnosti spodbuja zaposlene k osebnostni rasti, samostojnemu učenju ter pripomore k izboljšanju delovne učinkovitosti in hkrati dobrega počutja zaposlenih. Psihološka fleksibilnost sproži miselne in ustvarjalne procese, ki zaposlene navdihujejo za maksimiranje osebnih in poklicnih potencialov.

 

Obstajajo obsežni znanstveni dokazi, ki podpirajo vlogo ACT intervencij pri povečanju psihološke fleksibilnosti in jasno dokazujejo povezavo med psihološko fleksibilnostjo, dobrim počutjem na delovnem mestu in rezultati učinkovitosti. Večina drugih trening/coaching pristopov nimajo takšne količine in kakovosti podpornih dokazov (znanstvene raziskave) kot jih ima ACT. ACT treningi so prava pot do dolgoročnega kariernega uspeha zaposlenih in poslovne odličnosti organizacij.

Razvojna miselnost (Growth Mindset) omogoča zaposlenim, da se premaknejo iz »območja udobja« (»comfort zone«) v »območje rasti« (ang. »growth zone«). Z miselnostjo, ki se osredotoča na prednosti in izzive se bodo naučili iskati priložnosti za rast in učenje, sprejeti izzive, namesto da bi se jim izognili in prepoznati pomen truda kot poti do uspeha. Namreč, uspeh je bolj odvisen od odnosa do stvari kot pa talenti in sposobnosti zaposlenih.

SPRETNOSTI & VEŠČINE

Pri razvoju spretnosti/veščin v okviru storitev vodenja SEBE se osredotočamo predvsem na vertikalni razvoj:

 1. psihološka fleksibilnost: sledenje osebnemu smislu in vrednotam, motiviranost, odprtost, sprejemanje, osredotočenost na aktivnosti v smeri organizacijskih vrednot, avtonomnost, osvoboditev iz ujetosti v težke in »lepljive« misli, čustva, občutke in spomine

 2. dobro počutje (vertikalni trening): čuječnost, stik s samim seboj, samozavedanje, pristnost, avtentičnost, sočutje do sebe/drugih, vitalnost, hvaležnost, zadovoljstvo, sreča

 3. učinkovitost (horizontalni trening): samo-učinkovitostjo, osebnostni vpogled v lastne prednosti in slabosti, samo-aktualizacija, večja učinkovitost ob hkratnem boljšem počutju, soočanje z obremenitvami, ciljna usmerjenost, strokovnost, sposobnost obvladovanja tveganj, veščine komuniciranja,  inovativnost

 4. prožnost (vertikalni & horizontalni trening): strategije obvladovanja stresa, strahu, težkih situacij, obvladovanje napetosti na delovnem mestu in samoregulacija

KAKO - kolesje1 rumena.jpg
Kako?

usmerjanje svoje pozornosti, aktivnosti, odzivov, želja

NAČIN IZVAJANJA STORITEV:

 • Individualni trening/coaching - 1:1 trening psihološke fleksibilnosti

 • e-storitve: coaching platforma in ZOOM - namenjeno predvsem tistim, ki imajo stisko s časom

 • kombinacija običajnih in e-storitev

 • začetno srečanje (»taster« session) je namenjeno opredelitvi, ciljev, področij na katere se bomo osredotočili in določitvi načina sodelovanja

 • po dogovoru nudimo 24/7 (stalna pripravljenost po telefonu/e-mailu) ACT coaching in svetovanja pri vodenju SEBE

 • flexMIND - delavnica za skupine zaposlenih v organizacijah (lahko tudi webinar)

trikotnik connecting dots1.png

INFORMIRANJE

pristopi, področja, kaj, zakaj in kako coaching/trening

trikotnik connecting dots1.png

OCENA STANJA

obstoječe stanje
samo-učinkovitosti
& dobrega počutja

trikotnik connecting dots1.png

TRANSFORMIRANJE

procesi, gradiva, domače naloge, spremljanje

trikotnik connecting dots.png

ŠIRŠA UVELJAVITEV

evalviranje, uresničitev potencialov

ZNANSTVENA podlaga: ACT, transdisciplinarnost, čuječnost, pozitivna psihologija

METODE: ustaljene metode na področju skupinskih ali 1:1 treningov/coachingov z uporabo »modela Hexaflex« in »modela Jadrnice«, vaje čuječnosti: izkustvene vaje in nekatere formalne meditacijske prakse: zvočna/glasbena terapija (sound-healing, music therapy) z igranjem inštrumenta »Hang Drum« in tibetansko skledo, ZAZEN meditacija, dihalne tehnike & PRANAYAMA, vizualno izkustvo: slikovno in shematsko upodabljaje tehnik, metod, idej, vzorcev in strategij  (tudi na šolski tabli);

 

Model »JADRNICE« © - primerjava človeškega delovanja s potovanjem jadrnice ponuja večplastno in lahko razumljivo strukturo za obravnavanje bistvenih elementov dobrega počutja, učinkovitosti in njihovih medsebojnih povezav.

 

PROCESI: spodbujanje posameznikov ali skupine k večji samo-učinkovitosti ob hkratni skrbi za dobro počutje

 

GRADIVA: delovni listi, vaje, domače naloge, uporaba metafor, predlogi, itd. Vsa gradiva so znanstveno preverjena, saj si jih razvili svetovno priznani strokovnjaki iz področja vedenjske znanosti (ACT, čuječnost in 2. val pozitivne psihologije) in jih uporabljajo organizacije po celotnem svetu.

ON-LINE TRENING/COACHING: naša posebnost je interaktivni spletni trening/coaching z uporabo najsodobnejše in preizkušene platforme (za računalnike in mobilne telefone) z varnim šifriranjem (end-to-end encryption). On-line treningi so enostavni za uporabo v katerem koli okolju in času.

DELAVNICE: Za vse zaposlene v ACT Centru izvajamo delavnico »flexMIND« z namenom informiranja pomena veščin/spretnosti psihološke fleksibilnosti in čuječnosti na delovnem mestu.

bottom of page