top of page
ORG UVOD DOMENA.png
trikotnik connecting dots.png
trikotnik connecting dots1.png
trikotnik connecting dots1.png

vodenje SEBE, DRUGIH & ORGANIZACIJE

s psihološko fleksibilnostjo, odpornostjo in čuječnostjo
do učinkovitosti in hkrati dobrega počutja

doma & na delovnem mestu

ACT trening/coaching sprejemanja in zavzetosti za vsakogar

ang. Acceptance and Commitment Training

POTREBNO JE ZAČETI, DA BI SE
PREMAKNILI NAPREJ.
MARK TWAIN

vodenje SEBE - psihologija vodenja:
psihološka fleksibilnosti, odpornosti & čuječnosti
samo-učinkovitost & hkrati dobro počutje

vodenje DRUGIH - "soft skills":
razvoj vodstvenih kompetenc

psihološko fleksibilno vodenje za pozitivno delovno klimo & prožno/odporno organizacijsko kulturo

vodenje ORGANIZACIJE"hard skills" & svetovanje:
razvoj upravljavskih kompetenc

na vrednotah temelječa trajnostna organizacija s smislom

bottom of page